כדורגל ישראליליגת העל

סיבוב פרסה: התובע והיועץ המשפטי הצטרפו לערעור הקבוצות

אחרי שדרשו להפחית למכבי חיפה ובית''ר ירושלים נקודות מלכתחילה, בשל עונש על תנאי שעמד נגדן, עו''ד ברגמן ועו''ד פינס הצטרפו לערעור של הקבוצות על העונש שספגו. הדיון, בהרכב מורחב, יתקיים ב-20 במרץ

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) כי הערעור של מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, על הפחתת נקודה אחת ממאזנה של כל אחת משתי הקבוצות בשל הפעלת עונש התנאי, ידון בפני הרכב מורחב של בית הדין העליון ב-20 במרץ בשעה 13:00.

בדיון יישבו נשיא בית הדין העליון, השופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין, פרופ' מיגל דויטש, עו"ד אסף הדסי, השופטת בדימוס אסתר קובו ועו"ד אורטל קליין. עוד נודע היום כי לאחר שדרש הפחתת נקודות ממאזנן של שתי הקבוצות, תובע ההתאחדות עו"ד גלעד בגרמן הצטרף – יחד עם היועץ המשפטי של ההתאחדות עו"ד עמית פינס – לערעור של מכבי חיפה ובית"ר ירושלים.

עו"ד גלעד ברגמן (יח"צ)

במכתב שעליו חתמו התובע והיועץ המשפטי, נכתב: "לטעמה של ההתאחדות, הבקשה לדיון נוסף שהוגש על ידי קבוצת הפועל תל אביב, כמו גם הערעורים שהוגשו בעניינן של בית”ר ירושלים ומכבי חיפה מגלים, על פניהם, היבט משפטי אחד עקרוני, משותף לשלושת ההליכים, בעל חשיבות רוחבית, החורגת מעבר לעניינם של ההליכים הספציפיים, המצדיק את איחוד הדיונים וקיומו של דיון משותף בפני בית הדין העליון הנכבד בהרכב מורחב".

"ההליכים שבכותרת הם בעלי המכנה המשותף הבא: 1. מדובר בהפעלת תנאי בגין הרשעה קודמת של הקבוצות בעבירות שנעברו על ידן לפני תיקון תקנון המשמעת וכניסתה של הוראת השעה לתוקף. 2. מדובר בהפעלת ענישה על תנאי של הפחתת נקודות. 3. מדובר בעבירות בגין אירועים שעל פי תקנון המשמעת לאחר תיקונו – חמורות פחות מאלו שנקבעו כבנות ענישה בהפחתת נקודות ולפי פסיקת בית הדין בעניין מכבי תל אביב, לגביהן הפחתת נקודות אינה ב"ארגז הכלים" של בית הדין".

אבוקות של אוהדי בית"ר ירושלים (ליאת אבשלומי)

"לפיכך, הסוגייה המשפטית (היחידה) הראויה לדיון יסודי העולה משלושת ההליכים האמורים, הינה: האם שיקול הדעת שניתן בהוראת השעה לבית הדין המשמעתי בכל הנוגע להפעלת עונש על תנאי של הפחתת נקודות, בגין עבירה משמעתית שנעברה לפני כניסתה לתוקף של הוראת השעה "שעל פיה העבירה אינה עוד מסוג העבירות שבגינן ניתן להפחית נקודות) – מחייב לקחת בחשבון כי עונש הפחתת הנקודות, שנפסק בעבר על תנאי, אינו עוד עונש שניתן להשיתו לגבי סוג העבירות בגינן הועמדו הקבוצות לדין".

"עמדת ההתאחדות, שלושת הערעורים מעוררים סוגיה שטרם נדונה לעומקה בפסיקת בית הדין העליון הנכבד (עובר לערעור בעניינה של הפועל תל אביב), שכן פסיקה קודמת של בית הדין העליון שעסקה בהפעלת עונשים על תנאי (כדוגמת פסק דינו של כב' השופט דויטש בעניין "אלוף האלופים") לא התייחסה למצב שבו התקנון שונה בין מועד ביצוע העבירה המקורית בגינה הוטל עונש על תנאי לבין מועד העבירה החדשה שבגינה מבוקש להפעיל את העונש על תנאי. בהקשר זה יובהר, כי הגם שהדברים לא נקבעו במפורש בהוראת השעה, לעמדת ההתאחדות יש ליתן משקל רב לכך שהותרת שיקול הדעת לדיינים ביחס לעונשים על תנאי שהוטלו בטרם כניסת הוראת השעה לתוקף, נועדה, הלכה ולמעשה, שלא להפעיל את עונשי התנאי במקרים חמורים פחות מאלו שנקבעו בהוראת השעה".

האבוקות של אוהדי מכבי חיפה (אליאב אוזן)

"סוגיה משפטית זו, שלהשקפת ההתאחדות אינה פשוטה כלל ועיקר וההכרעה בה אינה טריוויאלית, והמשותפת לשלוש פסיקות שניתנו לאחרונה על ידי בתי הדין המשמעתיים ובית הדין העליון עצמו, אפשר שאינה עולה בקנה אחד עם הדין הכללי, (עם מושכלות יסוד בענישה פלילית או משמעתית), ועם כוונת המחוקק כאמור. הדברים מתחדדים עוד יותר, בשים לב לנימוקי פסק דינו של בית הדין העליון בעניינה של מכבי תל אביב, אשר הורה על ביטול הענישה של הפחתת נקודה למכבי תל אביב".

"כך, בית הדין הנכבד עמד על כך בפסק דינו שהוראת השעה ביקשה לייחד את הענישה של הפחתת נקודות כ'נשק גרעיני', המחייב גישה זהירה בהפעלתו. כפועל יוצא מכך, קבע בית הדין הנכבד (ס' 17 לפסק הדין), כי: 'אין מנוס מן המסקנה… שלפיה אין כיום אפשרות, לאחר הוראת השעה, להטיל על עונש של הפחתת נקודות בפועל אלא אם כן מתקיימת אחת מעילות ההפחתה הקבועות בסעיף 22יא1 לתקנון'. וכן (ס' 2 לפסק דינו של כב' הנשיא): 'פסיקת עונש של הפחתת נקודות, בשעה שלא מתקיימות עילות ההפחתה המנויות בסעיף 22יא1 לתקנון, הוצאו מ'ארגז הכלים' העומד לרשותו של הדיין, בבואו לגזור הדין בגין הרשעה של בעבירה של התנהגות אוהדים חמורה, ואינו עוד בסמכותו’ (וראו גם ס' 2 לפסק דינו של כב' הדיין יהב)".

אבוקות של אוהדי בית"ר ירושלים (ליאת אבשלומי)

"מפאת חשיבות הסוגיה – כאמור, יחסי הגומלין וההשלכה של הוראת השעה, על הפעלתם של עונשים על תנאי אשר נפסקו לפני כניסת הוראת השעה לתוקף, והמכנה המשותף בין המקרים ובנוסף להשפעה הרוחבית שיש לנושא, החורגת מעבר לעניינן הספציפי של הקבוצות המעורבות – סבורה ההתאחדות כי יש לקיים דיון בשלושת ההליכים במשותף, במסגרת אחידה ובהרכב מורחב של בית הדין העליון הנכבד. לגבי הבקשה לדיון נוסף שהוגשה על ידי הפועל תל אביב – ההתאחדות תדרוש כי הדיון, היה ובית הדין הנכבד ייעתר לבקשה לקיימו, יצומצם הדיון לשאלה המשפטית כפי שהוגדרה לעיל ולה בלבד".

כתבות קשורות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button