גביע המדינהכדורגל ישראליליגת העל

יותר משלושה חודשים אחרי: פורסם הדו"ח על אירועי גמר הגביע

תקופה ארוכה אחרי פריצת אוהדי בית''ר ירושלים, פרסמה הוועדה את מסקנותיה ומתחה ביקורת על ההתאחדות ומנהלי האירוע: ''נוצרה אווירה של 'הכל מותר'''. אחת ההמלצות: שימוש בבינה מלאכותית

יותר משלושה חודשים אחרי האירועים החמורים בסיום גמר גביע המדינה בגינם הורדו לבית"ר ירושלים ארבע נקודות, חברי ועדת הבדיקה לאירועי גמר הגביע לעונת 2022/2023 – יו"ר הוועדה, שופט בדימוס אלון רום, אהרון אקסול (ניצב בדימוס), חיים איפרגן (תנ"צ בדימוס), רז בן שמש (אל"מ במיל'), עו"ד אלירם בקל ומר גיא קדם – הגישו היום (חמישי) ליו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ את הדו"ח המסכם.

שינו זוארץ ויו"ר הוועדה (ההתאחדות לכדורגל)

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "אני מודה ליו"ר הוועדה השופט בדימוס אלון רום ולחברים בה על הרצינות והמקצועיות בה פעלו לטובת ניתוח האירוע. ייחסתי חשיבות גדולה להקמת ועדת בדיקה חיצונית ובלתי תלויה מתוך אמונה, כי רק כך ניתן יהיה לבחון באמת ובתמים את התרחשות הדברים וללמוד כיצד יש להבטיח שלא יחזרו שוב. הדוח יועבר לעיון כלל חברי וחברות הנהלת ההתאחדות לכדורגל, יתקיים לגביו דיון והמלצותיו ייושמו".

יו"ר הוועדה, אלון רום (שופט בדימוס): "אני מתכבד להגיש ליו"ר ההתאחדות דו"ח ממצה ומפורט, שלדעתי עשוי לתרום כדי להבטיח שהדברים לא יישנו. זכינו לשיתוף פעולה מצד גורמים רבים, שסייעו בעדנו להבין את התמונה המלאה ולקבוע נהלים שיכולים להביא לכך שהמשחקים יהיו חפים מתקלות. אני מודה לכל אחד מחברי הוועדה על זמנו, תובנותיו ועשייתו בנושא. אנחנו משוכנעים כי ההמלצות המפורטות בדו"ח יש בהן לסייע לעריכת משחקים באופן מיטבי לרווחת הצופים, הקבוצות, ההתאחדות וכל מי שאוהב את המשחק".

שינו זוארץ ויו"ר הוועדה (ההתאחדות לכדורגל)

בדו"ח נכתב: "גם המודיעין לגבי צפי התנהגות הקהל היה גלוי ברשתות החברתיות, וממנו עלה כי אוהדי בית"ר יגיעו בהמוניהם ויקיימו תהלוכה מקדימה אל האצטדיון. על פי עדויות שנשמעו בפני הוועדה, התהלוכה יצרה לחץ על פתחי הכניסה. לחץ הקהל בכניסות לשערים גרם להכנסת קהל ללא כרטיסים וללא בידוק אפקטיבי. יש להניח שהכניסה הלא מבוקרת ומפוקחת, גרמה לכך שהוכנסו למגרש, כבר בשלב זה, אמצעים פירוטכניים או חומרים מסוכנים, דוגמת אבוקות. הוועדה סבורה, כי מתכנני ומנהלי האירוע צריכים היו להתייחס לכל המשתנים האמורים".

עוד נכתב: "תוכנית האבטחה הייתה אמורה להתבסס על המודיעין ועל צפי התנהגות הקהל, וממילא להתייחס לסדרי האבטחה, הבטיחות ותנועת הקהל באירוע, באופן שייתן מענה הולם לתרחישים הצפויים, להתנהגות הצפויה של אוהדי בית"ר בדגש על צעדת האוהדים, שגרמה כאמור ללחץ על שערי הכניסה. לעמדתנו, התקנת גדר היקפית נוספת שתמנע כניסת אוהדים למתחם החיצוני סביב המגרש, היה בה לתרום לבטיחות האירוע והצלחתו".

כמו כן נכתב: "הוועדה סבורה, כי התייצבות הסדרנים הייתה מאוחרת מדי, דבר שגרם להיערכותם באיחור. פער זה גרם ללחץ קהל על השערים והביא למצב של סכנת חיים. במצב זה נאלצו הסדרנים לפתוח את השערים ולאפשר זרימת קהל בצורה לא מבוקרת ולא מפוקחת. יש להניח שבמצב זה נכנס קהל ללא כרטיסים ועם אמצעים אסורים להכנסה לתחומי האצטדיון. ההיערכות המאוחרת אף לא תאמה את המידע על הקדמת הגעת הקהל אל שערי הכניסה ואת המידע אודות צפי התנהגותו, שהתקבל לפני המשחק. אין צורך לומר, כי התנהלות הקהל והאווירה שנוצרה עוד טרם תחילת המשחק תרמה בסופו של דבר לאווירת כאוס ולאירועים שהתרחשו במהלך המשחק ולאחר סיומו".

העונש של בית''ר ירושלים: הרחקה מהגביע והפחתת 3 נקודות
הפריצה של אוהדי בית"ר ירושלים בגמר הגביע (ליאת אבשלומי)

על האירועים בסיום המשחק: "לאחר שריקת השופט לסיום המשחק נערכה התארגנות להענקת הגביע והמדליות בנוכחות נשיא המדינה. היערכות זו נמשכה, בסופו של דבר, כ-45 דקות, וגרמה לאובדן סבלנות מצד הקהל. מהעדויות שנשמעו בפני הוועדה עולה כי העיכוב בהענקת הגביע נבע בעיקרו מכניסת או הכנסת משפחות שחקני בית"ר וגורמים בלתי מורשים אחרים הקשורים לקבוצה, לתחומי המגרש, וזאת בניגוד לכללי ההתאחדות, ותוך יצירת קשיים בהיערכות לטקס הענקת הגביע, ולשמירה על 'שטח סטרילי'. הוועדה סבורה כי המתנת קהל במשך זמן ממושך, וללא אירוע חוויתי כלשהו, גורמת לאי שקט אצל הקהל ומהווה פוטנציאל גבוה להפרות סדר. משך הזמן הארוך בהמתנה להענקת הגביע והתנהגות השחקנים וההנהלה תרמה אף היא לחוסר הסבלנות של הקהל".

בוועדה הדגישו כי "האווירה הכללית שנוצרה סביב כלל האירועים שהתרחשו, ובפרט העובדה ששחקני הקבוצה הם שדאגו להורדת בני משפחותיהם אל כר הדשא, הובילה לתחושה לפיה 'הכול מותר' ואפשרה 'לשחרר את הרסן'. בסופו של יום, וכפי שכבר ציינו, לאחר המתנה ממושכת, נשיא המדינה ירד אל כר הדשא לצורך עריכת טקס הענקת הגביע והמדליות. תוך כדי חלוקת המדליות בתחילת הטקס, פרץ קהל רב לתחומי המגרש ורץ בדהרה לכיוון רחבת הטקס, בה ניצב נשיא המדינה. בעקבות פריצת הקהל, ועל פי דרישת גורמי האבטחה, הופסק הטקס ונשיא המדינה חולץ מהמגרש על ידי כוחות האבטחה והמשטרה. יצוין, כי למחרת היום נערך הטקס בבית הנשיא".

העונש של בית''ר ירושלים: הרחקה מהגביע והפחתת 3 נקודות
הפריצה של אוהדי בית"ר ירושלים בגמר הגביע (ליאת אבשלומי)

המלצות הוועדה

"המלצתנו היא כי ההתאחדות תאמץ לנוהל הוראות אופרטיביות המבוססות על הכללים והסטנדרטים הנהוגים במשחקי אופ"א, ובכך תתרום לסטנדרטיזציה של המשחקים שבאחריותה. בהתאם להתרשמותה של הוועדה, אימוץ הכללים הנהוגים באופ"א תתרום לאכיפתם של כללים אלה, ויש לקבוע כמובן סנקציות מתאימות לצד כללים אלה. המלצתנו זו מתייחסת במיוחד לסוגיות דוגמת לוחות הזמנים לקיום המשחק והטקס בעקבותיו, כמו-גם זהות הנוכחים על כר הדשא במהלך המשחק ולאחריו.

"הוועדה ממליצה כי באירועי ספורט בהם מתוכננים טקסים לאחר המשחק, יש לוודא שפער הזמנים בין סיום המשחק לתחילת הטקס יהיה קצר ככל האפשר, עד 15 דקות. היה והדברים אינם מסתייעים יש לשקול ביטול הטקס או דחייתו, ושבכל מקרה לא תותר כניסה של בני משפחה או גורמים בלתי מורשים אחרים לתחומי המגרש, גם לאחר תום המשחק. ההתאחדות תדאג בהקשר זה ליצירת התנאים הראויים שיאפשרו את צילום השחקנים לצד בני המשפחות לאחר תום המשחק.

"על ההתאחדות להעמיק את מעורבותה בארגון האירועים המנוהלים על ידה, ובאחריות לאירועים אלה, ביחס למצב הנוכחי. מעורבות זו אמורה להתייחס לכלל הנושאים: מודיעין, אכיפה נגד מפירי סדר, שיפור האמצעים הטכנולוגיים, הידוק ממשקי העבודה מול גופי האכיפה ועוד. מעורבות זו תחזק את מעמדה של ההתאחדות, ותוכל להשפיע ולצמצם משמעותית את האלימות בכדורגל בישראל”.“ההתאחדות תדאג בהקשר זה ליצירת נוהל נפרד שעניינו בארגון משחקי כדורגל המנוהלים על ידה. נוהל זה יהיה מבוסס, באופן עקרוני, על ההוראות הקבועות כיום בנספחים ג' ו-ד' לתקנון האליפות, ויובאו בו גם הוראות נוספות הקשורות בעניינים אלה, ופזורות בתקנונים ובנהלים אחרים של ההתאחדות. נוהל זה יהיה ייעודי וממצה. הנוהל החדש יאושר במוסדות הרלוונטיים בהתאחדות.

אוהדי בית"ר ירושלים מוחים על העונש (שאול גרינפלד)

"בשל העובדה שההתאחדות נדרשת לפקח על משחקים המתנהלים באחריותה קיימת חשיבות יתרה לקביעת הגדרה ברורה בכל הנוגע לאחריותם וסמכותם של בעלי התפקידים השונים בהתאחדות. הוועדה רואה לנכון להמליץ על מינוי בעל תפקיד נוסף – וקבוע – בהתאחדות שתפקידו יהיה להוות דרג בכיר בניהול המשחקים, כאשר מנהל האירוע הספציפי יפעל תחתיו. תפקידו של הדרג הבכיר יהיה לנתח את כלל ההתרחשויות, החל משלב התכנון ועד סיום האירוע ופיזור הקהל, ולקבל דיווחים והחלטות הקשורים באירוע. אין צורך לומר, כי מחלוקת תפקידים זו ייגזר גם מיקומם של בעלי התפקידים השונים במהלך האירוע עצמו. לדעתנו, מן הראוי שמנהל האירוע מטעם ההתאחדות לכדורגל לא יכהן בתפקיד במקביל לעבודתו בקבוצה המתחרה במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות. אימוץ כלל שכזה ימנע מצב של ניגוד עניינים בין שני התפקידים, ויתרום לניהול המשחק באופן תקין.

"באחריות מנהל האירוע והדרג הבכיר, המפקח עליו, להקפיד על תיאום כלל מערכתי, אל מול חברות האבטחה, משטרת ישראל, משרד הכרטיסים, וכל גורם נוסף המעורב באירוע. הנוהל יקבע את לוח הדיונים הנדרש לצורך ההיערכות לאירוע, את זהות המשתתפים בכל אחד מהדיונים האמורים, כמו-גם את זהות הגורם שיאשר לבסוף את התוכנית לאירוע. למותר לציין, כי על בעלי התפקידים הרלוונטיים בהתאחדות להשתתף גם בכל אישורי התוכניות שמקיימת המשטרה. הנוהל יכלול גם מנגנון לביצוע תחקירים בפורמט מובנה, לצורך הפקת לקחים אפקטיבית ויישומם.

טקס הענקת המדליות לפני הבלאגן (ליאת אבשלומי)

"בנוהל ייקבעו גם הדרכים לשתף את מנהלי האירועים בקבוצות הרלוונטיות בהיערכות לאירוע, וזאת על מנת שניתן יהיה להתבסס גם על ניסיונם והיכרותם עם הקבוצה ואוהדיה. באחריות הדרג הבכיר לתדרך את מנהלי הקבוצות והקפטנים של הקבוצות לפני כל אירוע, לגבי מהלך המשחק והטקס. במעמד זה יוצגו הדרישות לכל אחת מהקבוצות בהיבטי התנהלות במהלך המשחק ואירועים נלווים לו, ותובהר להן החשיבות הרבה שרואה ההתאחדות במתן 'דוגמה אישית' מצד בעלי התפקידים בקבוצות.

"לקראת משחקים רגישים יש לנטר ולרכז את כלל המודיעין המותר באיסוף על פי דין, אותו ניתן לאסוף מרשתות חברתיות, ממנהלי קבוצות הכדורגל ומכלל מקורות המידע האזרחיים, בתיאום עם משטרת ישראל. יש להטמיע בתפיסת האבטחה את כל המידע אודות רגישות המשחק, ובכלל זה – יריבויות עבר בין קבוצות, הלכי רוח וכמות קהל, ובמידת הצורך להקים מעגל אבטחה נוסף, לצורך ויסות קהל. לדעתנו על ההתאחדות ועל הקבוצות לפעול אל מול ארגוני אוהדים בקבוצות השונות בימי שגרה, לאורך כל העונה, תוך הקצאת משאבים לנושא זה, זאת הן לצורך איסוף מידע והן לצורך נקיטת פעולות אקטיביות; מחד – עידוד ליצירת שיתוף פעולה וחינוך של האוהדים בדרכי נועם, ומאידך – איתור מנהיגים שהינם מוכרים כמחוללי אלימות, לצורך נקיטה באמצעים שונים להרחיקם בטרם המשחק ו/או במהלכו.

"ראוי שההתאחדות והקבוצות יקצו משאבי כוח אדם ויפעלו במשותף למטרה זו אשר לדעתנו יכולה לשמש כאמצעי ראוי להפחתת ההתפרעויות והאלימות במגרשי הכדורגל. הוועדה ממליצה בהקשר זה למנות ולקבוע בעלי תפקיד, תוך הקצאת משאבים משמעותיים נוספים, שתפקידם יהיה להיות בקשר שוטף עם גרעיני האוהדים של הקבוצות השונות – היכרות איתם, יצירת שיתופי פעולה, ודיונים משותפים, והכל כדי להגדיל את מעורבות הנהלת הקבוצה עם האוהדים, תוך שיתוף פעולה עם ההתאחדות והמנהלת.

בעלי בית"ר ירושלים ברק אברמוב מונף ע"י אוהדים (ליאת אבשלומי)

בוועדה ציינו כי שימוש בבינה מלאכותית יוכל לסייע לצורך ניטור, מניעה וטיפול באירועי התפרעות במגרשי הכדורגל: "עם התפתחות השימוש באמצעים טכנולוגיים, ניתן לדעתנו לעשות שימוש מושכל באמצעים אלו שיאפשרו זיהוי מוקדם של אירועי אלימות או התפרעות מבעוד מועד לעתים אף טרם תחילת המשחק או בשלבים מוקדמים שלו. שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים יחד עם מערכת בינה מלאכותית מצוי בשימוש כבר כיום בתחומים רבים ומגוונים, ולדעתנו ניתן להשתמש באמצעים אלה גם במגרשי הכדורגל.

"השקעה זו נראית לנו נכונה, וכזו שתניב פירותיה בתוך זמן קצר ותאפשר לימוד מושכל והתמודדות עם תופעת האלימות והתפרעות של אוהדים במגרשים. הבינה המלכותית טומנת בחובה פוטנציאל רב לסיכול התפרעות ואלימות במגרשי הכדורגל, תוך שמדובר במערכות בינה שלומדות ומשתכללות ומאפשרות שינוי ובקרה יחד עם התאמה לצורכי המשתמש. טוב תעשה ההתאחדות, כמו גם קבוצות הכדורגל, אם ישקלו בחיוב שימוש באמצעי בינה מלאכותית, בכדי לקדם פני רעה ולהתכונן לאירועים ולנהלם באופן מיטבי".

בוועדה סיכמו: "תמה עבודת הוועדה – אך לא נשלמה. עבודת הוועדה תושלם רק כאשר הגורמים הרלוונטיים בהתאחדות ובגופים הקשורים יינתנו דעתם לממצאים, למסקנות ולהמלצות לעיל, ויפעלו למימושם. תהא זו תרומתנו הצנועה להתמודדות עם תופעת האלימות במגרשי הכדורגל, ולקידום הספורט בישראל. תקוותנו היא, כי הורים לא יהססו להביא עמם את ילדיהם למגרשי הכדורגל, וחוויית הצפייה במשחקים תהיה חוויה משפחתית טובה וראויה, כפי שראוי שתהיה".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
ישראל ספורט

FREE
VIEW