ענפים אחריםענפים נוספים

חוק חשוב אושר סופית בכנסת: הסדרת עיסוקם של מאמני הספורט

חוק המאמנים עבר במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל: ''מטרת החוק המוצע היא לטייב ולשכלל את מערך הסדרת העיסוק באימון ספורט''. מה הוא אומר, מה ההשלכות שלו ומתי ייכנס לתוקפו?

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הספורט (תיקון – הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג–2023. מדובר בהצעת חוק ממשלתית, אליה מוזגו הצעות פרטיות של חבר הכנסת סימון דוידסון ושל חבר הכנסת חילי טרופר. 4 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

מוצעים תיקונים לשיפור מעמד המקצוע של מאמני ספורט ומערך הסדרת העיסוק בתחום זה, ובהם: יצירת ארבע דרגות הסמכה למאמני ספורט, קביעת תנאים למתן תעודת הסמכה בידי מוסד להכשרה, ובכלל זה הסמכה של משרד התרבות והספורט לערוך בחינות מטעמו; הקמת מרשם בעלי תעודות הסמכה והסמכת הממונה במשרד לבדוק מידע פלילי כתנאי לרישום במרשם; שיפור ההסדרים להכרה במאמנים בעלי תעודות או ניסיון מחוץ לישראל; הסדרת ההכרה במוסדות להכשרה והקמת מרשם של המוסדות.

ח"כ סימון דוידסון (צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב)

כמו-כן, מוצע להקנות למשרד הספורט סמכויות מנהליות לשם פיקוח ואכיפה של הוראות החוק, כגון סמכויות פיקוח, כולל הסתייעות בבודקים חיצוניים, וסמכות להטיל עיצומים כספיים. מוצע כי תחילת החוק תהיה שנתיים מיום פרסומו.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "למדריכי ספורט ולמאמני ספורט יש תפקיד מרכזי בעולם הספורט, הן התחרותי והן העממי. בספורט התחרותי, המאמנים אחראים על האיתור והטיפוח של הספורטאים ההישגיים, תוך מיצוי מרבי של פוטנציאל היכולות והכישורים שלהם, במטרה לשפר את ההישגים שלהם בזירה הלאומית והבין־לאומית. נוסף על כך המאמנים אחראים על הכשרת הדור הבא של ספורטאי ההישג במדינה.

"בחלוף השנים, עם הגידול שחל במספר המוסדות העוסקים בהכשרת מדריכי ספורט ומאמני ספורט, ובשים לב לפעילויות ספורט חדשות שנערכות ברמות סיכון גבוהות, התברר למשרד כי רמת ההכשרה במוסדות האמורים ורמת בחינות ההסמכה בהם אינן אחידות ולעיתים אינן מספקות. מטרת החוק המוצע היא לטייב ולשכלל את מערך הסדרת העיסוק באימון ספורט, וזאת לשם שמירה והגנה על בריאות המתאמנים, ובייחוד אוכלוסיית הילדים ובני הנוער, ולשם הבטחת הרמה המקצועית הנלמדת".

Back to top button
ישראל ספורט

FREE
VIEW